Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Εξοικονόμηση

 

Οι σύμβουλοι εξοικονόμησης ενέργειας της YOUSAVE είναι συνεχή αναζήτηση συνεργασιών µε επενδυτές και τραπεζικούς οργανισμούς, µε στόχο την αποσύνδεση του έργου εξοικονόμησης από το cash flow του πελάτη, ώστε ο δανεισμός να αποπληρώνεται από την εξοικονόμηση. Άλλωστε, η εξοικονόμηση ως µία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αποτελεί αυτόνομη επένδυση για τον τελικό χρήστη.

Ειδικότερα, για τα νοικοκυριά υπάρχει δυνατότητα 100% χρηματοδότησης τεχνικών επεμβάσεων, μέχρι €15.000, με δανειοδότηση μακράς διάρκειας, έτσι ώστε η τοκοχρεωλυτική δόση να αποπληρώνεται από την εξοικονόμηση.

Για τις επιχειρήσεις, έχουμε επιτύχει έως και 80% χρηματοδότηση, μέσω leasing, σε ορισμένα επιλεγμένα προϊόντα που εξασφαλίζουν εξοικονόμηση στην ψύξη και τον κλιματισμό.

Επιδοτούμενα - τραπεζικά προγράμματα

Μειώνοντας τα έξοδά σας,

σας εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η YOUSAVE αποτελεί σημείο αναφοράς

για όλα τα θέματα εξοικονόμησης.

    Επιδοτούμενα/τραπεζικά προγράμματα

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

    ΙΔΙΩΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ