Επιλέξτε τον πάροχο ενέργειας με βάση τις ανάγκες σας

 

Η δομή της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει ως εξής:

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι ιδιώτες παραγωγοί και η Δ.Ε.Η., οι διασυνοριακοί έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ΑΠΕ, απορροφώνται προνομιακά και υποχρεωτικά από τον λειτουργό του συστήματος, σχηματίζοντας μία εξειδικευμένη ημερήσια και εποχιακά διαφοροποιημένη καμπύλη προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λειτουργός πρέπει να “παντρέψει” αυτήν την καμπύλη με την αντίστοιχη καμπύλη ζήτησης, μέσω των παραγωγών “βάςης” (Δηλαδή, των μονάδων που παράγουν 24/7, 365 μέρες το χρόνο) και των εμπόρων ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει η οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ), από την οποία προμηθεύονται ενέργεια όλοι οι διανομείς που με τη σειρά τους προμηθεύουν εμάς, τους καταναλωτές. Ως εκτούτου, ο καταναλωτής προμηθεύεται ακριβώς την ίδια ποιότητα ρεύματος άσχετος προμηθευτή. Η δε παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με τη συντήρηση του δικτύου – αυτή προσφέρετε κατ’ αποκλειστικότητα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η YOUSAVE, ως master dealer της ΚΕΝ ΑE, (μιας 100% ελληνικής εταιρείας), δύναται να παρέχει άμεση υποστήριξη στη διαδικασία αλλαγής παρόχου και να ενημερώσει για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε φροντίζοντας την ομαλή μετάβαση στον νέο πάροχο. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του κατόχου του ρολογιού από το πρώτο βήμα ως και την έκδοση, τη συλλογή και την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αλλαγή του παρόχου (οριστική εκπροσώπηση).

Για τα προγράμματα που προσφέρουμε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

5 ΒΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

  • Συμπλήρωση αίτησης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς χρήστες
  • Συμπλήρωση καταγγελίας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
  • Συμπλήρωση εξουσιοδότησης πελάτη (φυσικού προσώπου)
  • Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού ρεύματος (διπλής όψης)Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψης)
  • Εάν το ρολόι/λογαριασμός δεν είναι στο όνομα σας:
    1. Ενοικιαστής:​​ Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου
    2. Ιδιοκτήτης:​​ Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου
Αλλαγή Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Συμπλήρωση αίτησης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς χρήστες

Συμπλήρωση για την καταγγελία σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Συμπλήρωση εξουσιοδότησης πελάτη (φυσικού προσώπου)

Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού ρεύματος (διπλής όψης)

Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψης)

Εάν το ρολόι/λογαριασμός δεν είναι στο όνομα σας:
α) Ενοικιαστής:​​ Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου
β) Ιδιοκτήτης:​​ Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου

5 Βήματα Αλλαγής Παρόχου για οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος

Συμπλήρωση αίτησης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς χρήστες
Συμπλήρωση για την καταγγελία σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Συμπλήρωση εξουσιοδότησης πελάτη (φυσικού προσώπου)
Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού ρεύματος (διπλής όψης)
Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψης)
Εάν το ρολόι/λογαριασμός δεν είναι στο όνομα σας:
α) Ενοικιαστής:​​ Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου
β) Ιδιοκτήτης:​​ Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου