Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας

 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, που προϋποθέτει τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, είναι υποχρεωτική:

 • μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός νέου κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
 • μετά την ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
 • κατά την πώληση ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
 • κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή ενός κτιρίου ή τμήματός του,
 • για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 500 m2, τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή:

 • τα μνημεία
 • τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας
 • οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι βιοτεχνίες και τα εργαστήρια
 • τα κτίρια προσωρινής χρήσης (των οποίων η διάρκεια χρήσης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, δεν υπερβαίνει τα 2 έτη), οι αποθήκες, οι χώροι στάθμευσης οχημάτων, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τα κτίρια αγροτικών χρήσεων.

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του σε περιπτώσεις πώλησης ή μίσθωσης του κτιρίου κατά την περίοδο αυτή (εκτός εάν στο μεσοδιάστημα το κτίριο έχει ανακαινισθεί ριζικά).

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προσδιορίζεται με βάση μεθοδολογία υπολογισμού της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται υπόψη η χρήση του κτιρίου, τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, τα γεωμετρικά δεδομένα και τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού/μηχανικού αερισμού και φωτισμού των χώρων.

Οι σύμβουλοι εξοικονόμησης ενέργειας της YOU SAVE αναλαμβάνουν κάθε είδους ενεργειακή μελέτη, επιθεώρηση και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων | YouSave

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία

της Ενεργειακής Επιθεώρησης.

Στη YOUSAVE μπορούμε να αναβαθμίσουμε

την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας.

  Ενεργειακές επιθεωρήσεις/μελέτες

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  ΙΔΙΩΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ