Μέχρι το 1979 δεν υπήρχε στην Ελλάδα κανονισμός μονώσεων, και μέχρι το 2012 δεν υπήρχε σωστός κανονισμός μονώσεων, ο οποίος μέχρι σήμερα αναθεωρείται συνεχώς. Παράλληλα, πολιτικές όπως το “επίδομα θέρμανσης” αλλά και η απόσχιση της τιμολογειακής πολιτικής της ΔΕΗ από τη διεθνή εξέλιξη των ορυκτών καυσίμων ή έστω την εξέλιξη του τιμάριθμου εντός Ελλάδος, δεν προήγαγαν την εξοικονόμιση και την συνετή διαχείριση του ενεργειακού μας δυναμικού στην καθημερινότητα από τους πολίτες.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαικής Ένωσης και του προγράμματος 20-20-20 για το 2020, η χώρα πρέπει να πετύχει μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Ο στόχος αυτός αναθεωρείται διεθνώς επί τω αυστηρότερω, με αποτέλεσμα η εξοικονόμιση ενέργειας να έχει γίνει πλέον μία θεσμοθετημένη πρακτική.

Η εξοικονόμιση επιτυγχάνεται ποικιλοτρόπως. Στο κτιριακό απόθεμα χρεώνεται το 47% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας. Επειδή, η ενεργειακή εξοικονόμιση ενός κτιρίου είναι μία σύνθετη άσκηση που αφορά τόσο μονώσεις, αλλαγή καυσίμου, νέες τεχνολογίες, φωτισμό όσο και τηλεδιαχείριση και νέες πολιτικές στη συμπεριφορά του χρήστη, προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία μιας εταιρίας-hub εξοικονόμισης ενέργειας, που αντιμετωπίζει το ζήτημα συνολικά συνδυάζοντας τεχνογνωσία, υλοποίηση και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε πρόσθετες εξελίξεις και επιπλέον δυνατότητες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες.

Το όραμά μας είναι η δημιουργία μίας “αγοράς” εξοικονόμισης ενέργειας, στην οποία η αρχική επένδυση θα αποσβαίνεται από την ίδια την εξοικονόμιση, ως μία άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Στόχος μας είναι να πετύχουμε τα πιστωτικά ιδρύματα να “δουν” τις επενδύσεις στην εξοικονόμιση ανέξάρτητα και επιπλέον του επιπέδου δανεισμού κάθε εταιρίας, ώστε όταν μία εταιρία ανακαινίζει το κτίριό της ενεργειακά να μην στερείται πόρων (π.χ. από το κεφάλαιο κίνησης), αλλά η “επένδυση” αυτή να αυτοχρηματοδοτείται από την εξοικονόμιση.

Επιπρόσθετα, η δημιουργία πληθώρας παρόμοιων έργων θα απλοποιήσει και τυποποιήσει τη διαδικασία δανεισμού για έργα εξοικονόμισης.

0
Συνεργαζόμενοι Φορείς
0
Ενεργειακοί Επιθεωρητές
0
Αποκλειστικές Συνεργασίες

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι σύμβουλοι εξοικονόμησης ενέργειας της YouSave αντιμετωπίζουν κάθε περίπτωση σφαιρικά, προτείνοντας πρωτοποριακές λύσεις με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Η YouSave συνεργάζεται με πληθώρα εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού καθώς και καθετοποιημένων εγχώριων βιομηχανιών, εξειδικευμένων ενεργειακών επιθεωρητών, εργολάβων και συνεργείων, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη.

Η YouSave ανήκει στον όμιλο HELLAGRO (www.hellagro.gr), είναι master dealer της ΚΕΝ Α.Ε. από το Φεβρουάριο 2017, και φιλοδοξεί να είναι ένα one-stop shop στην εξοικονόμιση ενέργειας στην Ελλάδα.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ