Η αύξηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάνελ δύο όψεων (biracial), μπορεί να φτάσει και το 30%!

When it comes down to installing solar panels, the goal is always to design your system to generate as much solar energy as possible. The technology used in solar panels has come a long way. One particularly exciting technology development, is bifacial solar panels. Despite bifacial modules being around since the 1960’s, through the development of…